PRIVACY VERKLARING

Persoonsgegevens

Pro beauty and hairstyling zal de door koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en kunnen alleen in verband daarmee aan derden (bijvoorbeeld de pakketdienst) ter beschikking worden gesteld. Tenzij koper heeft aangegeven dat hij daarop geen prijs stelt, zullen koper’s gegevens worden opgenomen in een centraal bestand om onze producten en diensten af te stemmen en om koper hierover te informeren. De verwerking van de gegevens van koper zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijk wet- en regelgeving.

Privacy verklaring

Pro beauty and hairstyling respecteert de privacy van de bezoekers van haar website(s) onder andere door naleving van de wet persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en de wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.

De gegevens die worden verwerkt door Pro beauty and hairstyling, zijn de door koper aan Pro beauty and hairstyling beschikbaar gesteld door middel van het invullen van het registratie- en/of bestelformulier verstrekte persoons- en adresgegevens. Tevens wordt door Pro beauty and hairstyling bijgehouden welke browser koper gebruikt en via welke website(s) koper op onze website(s) terecht is gekomen.

De door koper verstrekte gegevens worden opgenomen in de klantendatabase van Pro beauty and hairstyling, die overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens is. De door koper verstrekte gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij koper heeft aangegeven dat hij daarop geen prijs stelt, zullen kopers gegevens tevens worden opgenomen in een centraal bestand om onze producten en diensten af te stemmen en om koper hierover te informeren.

Indien koper meer informatie wenst met betrekking tot zijn gegevens, deze gegevens wenst aan te vullen of te verbeteren, kan hij hiertoe overgaan via het contactformulier op de website. Tevens kan koper Pro beauty and hairstyling per e-mail verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te staken. Pro beauty and hairstyling zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van bovengenoemde verzoeken, de gewenste informatie verstrekken, de gegevens verbeteren of aanvullen dan wel de gegevensverwerking staken.